Dřevo

Palivové dřevo

 • řezání dřeva
 • štípání polen a manipulace 

Nežádoucí dřeviny a nálety 

 • kácení a vyvážení dřevin - stromů a větví  
 • manipulace s větvemi, nakládání, vyvážení 
 • drcení a štěpkování větví
 • svoz klestu a jeho další zpracování
 • frézování pařezů 

Lesní cesty

 • čištění příkopů
 • rovnání cest po těžbě a vyvážení 
 • ořezávání větví
 • čištění a údržba vodotečí 

Mulčování trávy